Bilda förlag logotyp

Med över 100 års erfarenhet av folkbildning

Bilda förlag är ett företag med hundraåriga rötter. Det började 1919 inom Kooperativa förbundets korrespondensskola, som senare bytte namn till Brevskolan. Därefter fick rörelsen namnet Bilda Förlag & Idé. Rörelsen gav ut folkbildande böcker samt anlitades av olika samhällsaktörer för att kommunicera och organisera sig på bästa sätt. 2016 skiljdes förlaget från rörelsen och heter idag bara Bilda förlag. Ägare är Regnbågsförlaget AB som är medlemmar i Svenska Förläggareföreningen.

Bilda Förlag & Idé är ett folkrörelseägt företag med nästan hundraåriga rötter. Det började 1919 när Kooperativa förbundet behövde utbilda sina konsumföreståndare. 1949 tillkom LO och ABF som ägare. Då hette vi Brevskolan. Idag heter vi Bilda Förlag & Idé.

Våra kunder finns främst inom fackföreningsrörelsen, folkrörelseföretag och folkrörelseorganisationer.

Bilda Förlag & Idé är en ekonomisk förening där LO är huvudägare.